שיטת תטא הילינג היא שיטה פורצת דרך ומשנת חיים ומופצת בהרבה ארצות בעולם.

שיטת תטא הילינג שינתה את חיי ושל מטופלי בצורה דרמתית ופתחה דלת לניסים

המתרחשים על בסיס יום יומי...

במהירות ובקלות..

תטא הילינג היא שיטה עוצמתית לריפוי ולשיפור משמעותי ביכולות האינטואיטיביות החושיות

שלנו, להגשמה, לקבלת ידע אישית וקולקטיבית.

השיטה מבוססת על חיבור ישיר, מיידי, פשוט ועוצמתי למקור הבריאה כולה, לאנרגיה יוצרת  כל, הזמינה לכל אדם ואדם מעצם היותנו חלק מאותו המקור ומאפשרת כניסה למרחבים אינסופיים של אהבה ללא תנאי, מהם ניתן לקבל ריפוי מיידי, ידע אינסופי וכל הגשמה היא אפשרית.

השיטה קרויה תטא הילינג מכיוון שבזמן ההתחברות שלנו לאנרגיית הבריאה מוחנו מצוי בגלי תטא

שהם מצב של בין עירות לחלימה.

כאמור, הימצאות בגלי תטא מאפשרת לנו ליצור חיבור מודע עם אנרגיית הבריאה וליצור מציאות חדשה וניסים!

שיטת התטא ההילינג- מהי?

1/9